WARUNKI OGÓLNE
 

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego www.adrenalinasport.pl jest firma Adrenalina Karina Oleksiak, ul. 11 Listopada 17, 07-200 Wyszków, NIP: 7621998004, REGON: 147283685.
 2. Sklep internetowy www.adrenalinasport.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.adrenalinasport.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Kupującemu, uiszczania przez Kupującego ceny sprzedaży, uprawnienia Kupującego do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji
 4. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym www.adrenalinasport.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
 5. Wszystkie ceny Towarów dostępnych w Sklepie Internetowym www.adrenalinasport.pl są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w myśl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego.

 

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM adrenalinasport.pl

 

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym adrenalinasport.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego adrenalinasport.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Kupującego. 
 2. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym adrenalinasport.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym adrenalinasport.pl jest bezpłatna.


PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Podany przez Kupującego adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany wyłącznie do celów realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia, udostępnionego na stronie sklepu internetowego adrenalinasport.pl
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. Prawidłowo wypełniony formularz powinien zawierać: nazwę, kolor, rozmiar i ilość produktów,  imię i nazwisko odbiorcy, dokładny adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail Kupującego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, adrenalinasport.pl zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego.
 5. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 6. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia. Możliwe są też inne niż standardowe formy dostawy Towaru - po uprzednim indywidualnym ustaleniu za pomocą poczty elektronicznej, faksu lub telefonicznie.
 7. Kupujący podczas zakupu towaru może wybrać formę płatności: przy odbiorze osobistym,  pobranie, płatność przelewem, płatność PayU (płatność kartą, e-przelew).
 8. Koszty przesyłki są pokrywane przez Kupującego. W określonych przypadkach, o ile dopuszcza je Adrenalina Karina Oleksiak, opłata za dostawę zamówionych Towarów może być przerzucona na sklep.
 9. Zamówienia można składać 24h/7dni, przez cały rok. Zamówienia złożone po 15.00 w dni powszednie oraz, w soboty i niedzielę lub święta rozpatrywane będą w następny dzień roboczy. Zamówienia realizowane będą w terminie 1-3 dni od momentu otrzymania wpłaty.
 10. Zastrzegamy sobie prawo czasowego braku Towaru lub określonego rozmiaru/koloru – o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany.
 11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Kupującego, ponowna wysyłka towaru odbywa się na koszt Kupującego.
 12. Część asortymentu – np. Towary o dużych gabarytach – wysyłane są w opakowaniu transportowym wymagającym samodzielnego montażu, wraz z instrukcją.
 13. Kupony rabatowe. Kupony rabatowe funkcjonują w okresie trwania promocji lub terminu ich ważności. Towary wyprzedażowe lub przecenione nie podlegają dodatkowym rabatom.

 

GWARANCJA I REKLAMACJE

 1.  Sprzedający odpowiada wobec Kupującego z tytułu wad fizycznych bądź prawnych Towaru.
 1. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 2. Towary oferowane w sklepie internetowym adrenalinasport.pl są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi o ile takowe są przewidziane przez importera/producenta. W innych przypadkach podstawą do reklamacji jest dowód zakupu towaru.
 3. W przypadku reklamacji należy kontaktować się ze sklepem internetowym adrenalinasport.pl pod adresem sklep@adrenalinasport.pl lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został podany na karcie gwarancyjnej.
  Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest karta gwarancyjna, którą Kupujący otrzymuje wraz z zamówionym Towarem.
 4. Kupujący jest obowiązany w obecności kuriera sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania i Towaru, lub jego braku należy sporządzić protokół uszkodzenia w obecności kuriera. 
 5. W przypadku reklamacji Kupujący odsyła paczkę na adres sklepu internetowego adrenalinasport.pl.
 6. Koszty związane z uznaną reklamacją ponosi Sprzedający. 
 7. Nie przyjmujemy przesyłek wysyłanych za pobraniem.
   

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Kupujący ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Istnieje możliwość skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy adrenalinasport.pl niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sklep został poinformowani o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest przesłać rzecz na adres Sklepu Internetowego adrenalinasport.pl: niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący poinformował sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.
 6. Kupujący zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru Sprzedającemu.
 7. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność zrealizowania przez obsługę sklepu zamówienia. Dane te nie będą przekazywane osobom czy firmom trzecim.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 3. Każdy Klient ma prawo do wglądu swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych o czym należy nas poinformować na adres: sklep@adrenalinasport.pl
 4. W wypadku transakcji obsługiwanych przez serwis „PayU” system sklepu przekazuje firmie „PayU” dane konieczne do realizacji płatności. Serwis „PayU” nie będzie  wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu.
 5. Jeśli Kupujący wyraził zgodę na otrzymywanie naszego newslettera,  jego adres e-mail będzie wykorzystywane tylko i wyłącznie w tym celu.
 6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) dane mogą być udostępnione podczas kontroli  inspektorów GIODO (Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych), a w przypadku naruszeń prawa - organom wymiaru sprawiedliwości.

Adrenalina Karina Oleksiak

ul. 11 Listopada 17

07-200 Wyszków

NIP: 7621998004

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014 r., poz. 827),